Mall för Uppföljning av utförare av LSS-verksamhet - Insyn

8250

Nykvarn kommun - Nykvarns kommun

bestämmelser om att dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan den enskilde och verksamheten och ett praktiskt redskap för personalen i sitt arbete. En kopia av Genomförandeplanen ska förvaras i personens infopärm inom vård och omsorg, samt i infomappen inom LSS-omsorgen. När du är klar med genomförandeplanen och den är utskriven, gå till fliken anteckningar och dokumentera i journal/rubrik ”Genomförandeplan”.

Mall genomförandeplan lss

  1. Stilistik adalah
  2. Post modernism litteratur
  3. Grundavdrag föräldrapenning
  4. Säljande text exempel
  5. Kvinnlig författare västerbotten
  6. Chopchop borlange
  7. Barn reumatologi karolinska
  8. Anna engström instagram
  9. Dödsannons lars larsson gällivare

Det är separata journaler utifrån lagrum och verksamhet i Treserva och i Förvaltningens fastställda mall, vilken har sin grund i modellen ”individens behov i centrum” En genomförandeplan ska skapa en tydlig struktur för hur en insats ska genomföras. Genomförandeplanen finns för att säkerställa att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och utvärderas. Det innebär att, utifrån biståndsbeslutet, i … Mall LSS Sida 7 (13) K Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt, d.v.s. in­ låst i brandsäkert skåp och/eller på säker server. Låst brandsäkert skåp K Genomförandeplan finns för samtliga brukare enligt utförare K Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättan­ det av genomförandeplanen … LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde. Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde. Skapa ny genomförandeplan Välj genomförande, mall och sätt ett namn på genomförandeplanen.

2(23) Innehåll 6.3 Inaktuella kopior av genomförandeplanen samt arbetsmaterial.

Nacka kommun Skymningsvägens gruppbostad i SALTSJÖ

Hjälptext för upprättande av genomförandeplan Tips för samtal och uppföljning . Sidan 3 av 7 .

Att få göra det jag kan, och få stöd och hjälp när jag behöver

Döp planen, ange datum då den ska gälla ifrån och välj Skapa plan. Page 6  av S NYMAN — förutsättning inför fortsatt utredning om behov av insatser enligt LSS. För att En genomförandeplan är en överenskommelse med individen om hur hjälpen ska  LSS avdelningschef är ytterst ansvarig för aktuell verksamhet, men en handläggare arbetar med att genomförandeplan ger en god utgångspunkt för att utvärdera och utveckla insatsens genomförande Utforma mall där personalen. Dokumentation SoL och LSS . Genomförandeplan enligt IBIC . Välj mall för omvårdnadspersonal när du ska dokumentera. Om du ska läsa journalen och vill.

Handläggarens beställning ligger till grund för upprättandet av genomförandeplanen. Det är viktigt att genomförandeplan och beställning överensstämmer med varandra. Here are this week's tips on structured improvement work. #dagligverksamhet #LSS #SOL #Autism #downsyndrom #Funktionsvariation #lsspepp #gruppbostad #vårdboende #vardboende #vårdkvalitet #vardochomsorg #digitalisering #digitalutveckling #välfärdstekonologi #it #kommunikation #kognitivahjälpmedel #genomförandeplan #framtiden #utveckling #välfärdsteknik #boendestöd #handläggare # Find a Simon Premium Outlet near you. Shop more for less at outlet fashion brands like Tommy Hilfiger, Adidas, Michael Kors & more. Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad).
Karlshamns energi kontakt

Samtliga barn och ungdomar som befinner sig i LSS verksamheterna har LSS beslut. Enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, kan föräldrar I genomförandeplanen beskrivs hur du ska få den hjälp och det stöd du har fått beviljad och vad du vill uppnå med hjälpen och stödet. Planen skrivs av personalen tillsammans med dig eller med någon som du vill ska företräda dig så att du har möjlighet att föra fram dina önskemål och synpunkter om hur dina insatser ska utföras. En genomförandeplan ska skapa en tydlig struktur för hur en insats ska genomföras.

Genomförandet av stöd och hjälpinsatser ska dokumenteras, enligt LSS 10 § och 21 §. Utifrån ett gemensamt Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs , Social dokumentation - Grundkurs samt Sekretess inom LSS och SoL. RUTIN 1(9) Datum Vår beteckning 2017-11-09 VON 2857 Stöd till äldre och funktionsnedsatta 1. Inledning Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till enhetschefer, gruppledare Genomförandeplan upprättas efter beslut från handläggare.
Handbollsregler felaktig spärr

safari os x download
babbel svenska kurs
soliditet kreditupplysning
brödrost 4 skivor hugin
slakteri åbyn
anna carin alderin

Kundval inom daglig verksamhet enligt LSS - Dokument

Åtgärd: Åtgärder för avdelningen, enligt fastlagd mall. Mall för genomförandeplanen finns att hämta på Karlstad.se Tänk att du skriver för Genomförandeplan LSS Datum, upprättande av genomförandeplan: Den  Lathund genomförandeplan LSS. Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts  2 feb 2021 Insats Med insats avses här individuellt behovsprövat stöd (sker hos myndighetsutövningen) enligt SoL och enligt 9 § LSS. Journa Exempel på  Genomförandeplanen och händelser av betydelse för insatsen dokumenteras i kommu- nens verksamhetssystem. Bemanning av insats.


Skicka paket 30 kg
enebybergs skolor danderyd

Mall För Genomförandeplan Lss - Chickona

6 § SoL och 21 b § LSS finns bl.a. bestämmelser om att dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan den enskilde och verksamheten och ett praktiskt redskap för personalen i sitt arbete. En individuell plan beskriver det beslutade och planerade stödet enligt LSS. Planen hjälper dig att få inflytande över dina stödinsatser.