<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <rdf:RDF xmlns

6713

Dag König:

documentElement,o=ne()&&window. documentElement;for(var o=r(10)?document.body:null,n=e. nodeName)&&(b=f(b,o)),b}function w(e){var t=1

Ne element name

  1. Namnändring ny lag
  2. Mia europe
  3. Ja milky sticks
  4. Fröken investera instagram
  5. Illamående efter maginfluensa

Le HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML elements -->